Επιστημονικός Εξοπλισμός Ιατρείου

1. Οπτική Τομογραφία Συνοχής (OCT)- ZEISS Cirrus HD-OCT 5000 (το μόνο στην Κηφισιά)

2. Οπτικά Πεδία ZEISS - Humphrey Field Analyser 3 – (Tο πρώτο στην Ελλάδα)

3. Τοπογραφία προσθίου ημιμορίου PENTACAM με τεχνολογία Scheimbflug με HOLLADAY REPORT MODULE

4. Παχυμετρία PACHETTE 4

5. Σχισμοειδής λυχνία SL-D701

6. Kάμερα DC-4

7. Τριπλή μονάδα IS-1D

8. Σύστημα ελέγχου Οπτικής Οξύτητας CC-100

9.  Αυτόματο Διαθλασίμετρο-Κερατόμετρο KR-800

10. Αυτόματο Φακόμετρο CL-300PL

11. Αυτόματο Φορόπτερο CV-5000PRO

12. Παροχή Φορπτέρου CV5000S για χρήση με i Pad

13. Τραπεζι ATE-650 + tabletop ATE-600

14. Δοκιμαστικός Σκελετός Ενηλίκων UTF-5080

15.  Κασετίνα Δοκιμαστικών Γυαλιών TL-G402

testimonialsBanner

Κλείστε Online Ραντεβού

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά!

captcharefresh