Οπή Ωχράς Κηλίδας

Αναφέρεται στη ρήξη ολόκληρου του πάχους του αμφιβληστροειδούς στην περιοχή της ωχράς κηλίδας η οποία πραγματοποείται σταδιακά, με αυξανόμενη διάμετρο. Τα αίτιο δημιουργίας της οπής είναι η έλξη που ασκεί το υαλοειδές στον αμφιβληστροειδή, η οποία προκαλείται από:

 • Πρόσφυση με το υαλώδες
 • Επιαμφιβληστροειδή μεμβράνη (καλείται τότε ψευδοοπή)
 • Σύμφηση-Υαλοαμφιβληστρειδική έλξη

Το ποσοστό εμφάνισης της πάθησης αυξάνεται με την ηλικία και είναι συχνότερο στις γυναίκες. Επίσης, επιβαρυντικοί παράγοντες αποτελούν η υψηλή μυωπία, προηγούμενη επέμβαση για αποκατάσταση αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς, φλεγμονές στο υαλοειδές ή αμφιβληστροειδή, καθώς και παλαιτερο οίδημα στην περιοχή της ωχράς.

Ασθενείς που πάσχουν απο οπή ωχράς παραπονούνται:

 • Αρχικά, για παραμόρφωση εικόνων (μεταμορφωψία)
 • Στη συνέχεια καθώς εξελίσσεται η πάθηση, για κεντρικό σκότωμα
 • Και τελικά, για απώλεια της κεντικής όρασης

Για τη διάγνωση της πάθησης οι ασθενείς υποβάλλονται σε:

 • Μέτρηση της καλύτερα διορθούμενης οπτικής οξύτητας
 • Amsler Grid Test 
 • Βυθοσκόπηση με μυδρίαση, όπου η οπή διακρίνεται αρχικά, ως ένα υποβοθρικό σημείο ή δακτύλιος με χρώμα λιποφουσκίνης. Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις, παρατηρείται μία μερική ή πλήρης διακοπή στο πάχος της ωχράς κηλίδας.
 • Συνιστάται επίσης βυθοσκόπηση και του έτερου οφθαλμού καθώς σε 30% των ασθενών η οπή ωχράς κηλίδας είναι αμφοτερόπλευρη
 • ΟCT οπισθίου ημιμορίου που πιστοποιεί τη διάγνωση, σταδιοποιεί την πάθηση, δίνει πληροφορίες για την κατάσταση του έτερου οφθαλμού και φυσικά δίνει σημαντικά στοιχεία για την πρόγνωση της πάθησης μετά από αντιμετώπιση

H αντιμετώπιση της πάθησης της οπής της ωχράς κηλίδας εξαρτάται από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται.

 • Σε πολύ αρχικά στάδια, υπάρχει πιθανότητα υποστροφής της πάθησης
 • Σε μέτρια και προχωρημένα στάδια πρέπει ο ασθενής να υποβληθεί σε επέμβαση υαλοειδεκτομής με ένθεση φυσαλίδας αερίου η οποία δρα ως εσωτερικός επιπωπατισμός, δηλαδή ασκεί πίεση στα ακρά της οπής και βοηθά να κλείσει
 • Αφαίρεση της έσω αφοριστικής μεμβράνης (μεβράνη μεταξύ αμφιβληστροειδούς και υαλοειδούς) με χρώση ή χωρίς

Ιδιαίτερη σημασία έχει η θέση της κεφαλής του ασθενούς μετά την επέμβαση, ώστε η φυσαλίδα να πιέζει ικανοποιητικά την οπή λόγω βαρύτητας. Πάντως ο μετεγχειρητικός χρόνος που πρέπει ο ασθενής να έχει τοποθετημένο το κεφάλι του προς τα κάτω δεν έχει οριστεί ακριβώς, όπως και το αν είναι απαραίτητη η αφαίρεση της έσω αφοριστικής μεμβράνης.

Η επέμβαση έχει μεγάλη επιτυχία εάν πραγματοποιηθεί σχετικά νωρίς από την εμφάνιση της πάθησης. Οι μετεγχειρητικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται με μέτρηση της καλύτερα διορθούμενης οπτικής οξύτητας, βυθοσκόπηση και απεικόνιση της ωχράς κηλίδας με OCT οπισθίου ημιμορίου.

testimonialsBanner

Κλείστε Online Ραντεβού

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά!

captcharefresh