Δυσλεξία

Τι είναι η δυσλεξία και πώς επηρεάζει το άτομο;

Η δυσλεξία είναι μία μαθησιακή διαταραχή που παρουσιάζουν τα παιδιά όταν διαβάζουν, γράφουν ή μαθαίνουν.  Η δυσλεξία σχετίζεται με τη δυσκολία ανάπτυξης της ικανότητας στην ανάγνωση και όχι με την ηλικία, τη νοητική ικανότητα, την ευφυία ή αισθητηριακές διαταραχές.

Η διάγνωση της δυσλεξίας βασίζεται στη σωστή εκτίμηση της πάθησης καθώς έχει πολλά επίπεδα. Για να γίνει η διάγνωσή της χρειάζεται να ληφθούν μια σειρά από πληροφορίες, μαθησιακά αποτελέσματα, εκτίμηση των συμπτωμάτων, πλήρες ιστορικό του παιδιού, παρατήρηση  του περιβάλλοντος σε κοινωνικοπολιτισμικά ερεθίσματα και πραγματοποίηση διαφόρων τεστ.

Ο αριθμός των ατόμων με δυσλεξία ποικίλει από χώρα σε χώρα και εξαρτάται από τα διαγνωστικά εργαλεία, το γλωσσικό περιβάλλον και το εκπαιδευτικό σύστημα. Το ποσοστό των δυσλεξικών ατόμων επί του συνολικού  πληθυσμού εκτιμάται μεταξύ 4-10%. Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία.         

Πώς θα καταλάβω αν το παιδί μου έχει δυσλεξία;

Τα συμπτώματα δυσλεξίας δεν είναι τα ίδια σε όλα τα παιδιά. Ένας τρόπος να καταλάβετε αν το παιδί έχει δυσλεξία είναι όταν διαβάζει αργά και συλλαβίζει, κρατάει πολύ κοντά το βιβλίο ή δείχνει τις λέξεις με τα δάχτυλα, μπερδεύει τα γράμματα που μοιάζουν μεταξύ τους, δυσκολεύεται να αντιγράψει από τον πίνακα, κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη, δυσκολεύεται με την απομνημόνευση, τις αριθμητικές πράξεις και ημερομηνίες κ.ά.. Τα δυσλεκτικά παιδιά έχουν μεγάλη δυσκολία στη συγκέντρωση τόσο κατά την  παρακολούθηση όσο και στο διάβασμα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυσλεξίας είναι ότι ο αναγνώστης μπερδεύει τις σειρές και τα γράμματα καθώς διαβάζει.

Με την κατάλληλη διάγνωση και εκπαιδευτική καθοδήγηση τα παιδιά με δυσλεξία δε θα στερηθούν μια ποιοτική κοινωνική ζωή και πολιτισμικές εμπειρίες.

Η επανάσταση στη διάγνωση της δυσλεξίας έρχεται μέσα από την οδό της όρασης.

Το eyeRADAR (Rapid Assessment for Dyslexia & Abnormalities in Reading – Τάχιστη Αξιολόγηση Δυσλεξίας & Αναγνωστικών Ανωμαλιών) ένα καινοτόμο εργαλείο που χρησιμοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, δίνει τη δυνατότητα να εξάγουμε αντικειμενικά και μετρήσιμα συμπεράσματα για το επίπεδο συγκέντρωσης του αναγνώστη, τη δυνατότητα αποκωδικοποίησης και σύνθεσης των λέξεων καθώς και την αναγνωστική του ευχέρεια.

Μάθετε περισσότερα για το eyeRADAR

testimonialsBanner

Κλείστε Online Ραντεβού

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά!

captcharefresh