Μυωπία

Η μυωπία αποτελεί μία πολύ συχνή διαθλαστική ανωμαλία που έχει ως αποτέλεσμα τη θολή όραση στα μακρινά αντικείμενα και τη σχετικά καλή όραση, ανάλογα με το βαθμό της, σε κοντινή απόσταση. Η μυωπία γίνεται εμφανής ακόμα και σε προσχολική ηλικία από τους συνιστώμενους παιδοοφθαλμολογικούς ελέγχους ή αργότερα σε μαθητική ηλικία, όπου το παιδί θα αναζητήσει βοήθεια, καθώς δε βλέπει καθαρά τα γράμματα στον πίνακα.

Η μυωπία οφείλεται συνήθως σε μεγαλύτερο του φυσιολογικού, αξονικό μήκος του βολβού του οφθαλμού, αλλά και σε μεγάλη κυρτότητα του κερατοειδούς χιτώνα. Ουσιαστικά λείπει η αρμονία μεταξύ μήκους και διαθλαστικής ισχύος του οφθαλμού, με αποτέλεσμα το είδωλο να εστιάζεται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή, κάτι που οδηγεί σε θάμβος όρασης. Η μυωπία είναι συνήθως κληρονομική, αλλά η δημιουργία της μπορεί να ενισχυθεί και από πολύωρες ώρες διαβάσματος ή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η μυωπία σταθεροποιείται σε ηλικία 17-23 ετών.

Η διάγνωση της μυωπίας γίνεται από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο με μέτρηση της οπτικής οξύτητας. Η μέτρηση αυτή γίνεται αντικειμενικά με τη βοήθεια υπερσύγχρονων αυτόματων διαθλασιμέτρων που αποδίδουν με μοντέρνα τεχνολογία το διαθλαστικό σφάλμα των οφθαλμών, εάν αυτό υπάρχει - και υποκειμενικά με τη βοήθεια φοροπτέρου ή δοκιμαστικού σκελετού και γυαλιών.

Ο ασθενής καλείται να διακρίνει συγκεκριμένα σύμβολα που ονομάζονται οπτότυποι, τα οποία είναι συνήθως αριθμοί ή γράμματα. Οι οπτότυποι είναι τοποθετημένοι σε σειρές από τους μεγαλύτερους προς τους μικρότερους πάνω σε ειδικούς πίνακες. Ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος είναι ο πίνακας του Snellen.

Οπτική Οξύτητα καλείται η τελευταία γραμμή του πίνακα των οπτοτύπων όπου ο ασθενής μπορεί να διακρίνει με ευχέρεια 2 διαφορετικά σημεία μεταξύ τους, οπότε και να ονοματίσει ή να περιγράψει ορθά το σύμβολο το οποίο βλέπει. Διακρίνεται σε οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση η οποία λαμβάνεται χωρίς τη βοήθεια διορθωτικών υάλων και σε οπτική οξύτητα με διόρθωση, όπου χρησιμοποιούνται βοηθητικά γυαλιά για τη διόρθωση υπάρχουσας μυωπίας.

Η καλύτερα διορθούμενη οπτική οξύτητα σε μύωπες είναι η ανώτερη οπτική οξύτητα που μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση βοηθητικών υάλων μυωπίας. H μυωπία αντιμετωπίζονται συντηρητικά με γυαλιά οράσεως ή φακούς επαφής, εφόσον αυτές έχουν διαγνωσθεί και συνταγογραφηθεί μετά από εξειδικευμένη μέτρηση της καλύτερα διορθούμενης οπτικής οξύτητας.

Η σωστή εφαρμογή φακών επαφής πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο ή οπτομέτρη. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλά στοιχεία για την ορθότητα της χρήσης τους, όπως είναι η καμπυλότητα του κερατοειδούς του οφθαλμού, η ελεύθερη αλλά όχι απεριόριστη κινητικότητά τους επάνω στην επιφάνεια του ματιού, το υλικό τους, η ανεκτικότητα από τους χρήστες , καθώς και η διάρκεια ζωής τους.

Ο σωστός καθαρισμός των φακών επαφής καθώς και η ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση τους, είναι καταλυτικής σημασίας για την αποφυγή καταστάσεων, που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές συνέπειες για τους οφθαλμούς των χρηστών φακών επαφής, όπως είναι λοιμώδεις κερατίτιδες από μικρόβια και μύκητες.

Επίσης η μακρόχρονη χρήση φακών επαφής οδηγεί σε ξηροφθαλμία, αλλεργικές επιπεφυκίτιδες και τελικά σε δυσανεξία.

Οι προσπάθειες για την επεμβατική και μόνιμη αντιμετώπιση της μυωπίας, έχουν ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια πριν. H βελτίωση όμως των αποτελεσμάτων και η κατάληξη σε συγκεκριμένες μεθόδους πραγματοποιήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’80.

Το ιατρείο μας εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες επεμβάσεις αφαίρεσης μυωπίας οι οποίες πραγματοποιούνται με τα πιο μοντέρνα μηχανήματα που κυκλοφορούν και περιγράφονται στις υπηρεσίες μας.

Οι επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν:

1. Στον κερατοειδή χιτώνα του Οφθαλμού

 • Με τη φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή ή PRK (photorefractive keratektomy), κατά την οποία αφαιρείται με τη βοήθεια αραιωμένης αιθυλικής αλκοόλης το επιθήλιο του κερατοειδούς. Στη συνέχεια ο κερατοειδής σμιλεύεται με ένα ειδικό τύπου laser, που ονομάζεται excimer laser και έχει την ικανότητα να καίει ιστό με μαθηματική ακρίβεια ανάλογα με τα στοιχεία που έχουμε μετρήσει κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο και στη συνέχεια μεταφέρει στο λογισμικό του laser. Με τη διαδικασία αυτή αλλάζει το σχήμα του κερατοειδούς, έτσι ώστε οι φωτεινές ακτίνες να πέφτουν στην ωχρά κηλίδα, προσφέροντας καθαρή εικόνα στον υποβληθέντα σε επέμβαση «ασθενή». Στη συνέχεια τοποθετούμε έναν θεραπευτικό φακό επαφής στην επιφάνεια του οφθαλμού για λίγες ημέρες, μέχρι να κλείσει το τραύμα που έχουμε δημιουργήσει αφαιρώντας το επιθήλιο. Από τη στιγμή που αυτό κλείσει αφαιρούμε τον φακό επαφής και η διαδικασία ουσιαστικά έχει τελειώσει.
  Τα τελευταία χρόνια μέσω νέων μηχανημάτων excimer laser, η αφαίρεση του επιθηλίου πραγματοποιείται και αυτή με laser, χωρίς τη χρήση αλκοόλης. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται transepithelial PRK με θεαματικά αποτελέσματα.

 • Με τη μέθοδο LASIK (laser in situ keratomileusis) κατά την οποία δημιουργείται εντός του κερατοειδούς ένας στρωματικός κρημνός (flap) ο οποίος παραμένει συνδεμένος με τον υπόλειπο κερατοειδή με έναν μίσχο (hinge). O κρημνός ανασηκώνεται με ειδικό εργαλείο και στην επιφάνεια κάτωθεν εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο με την PRK, σμίλευση με excimer laser. Στη συνέχει ο κρημνός επανατοποθετείται στην αρχική του θέση και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.
  Παλαιότερα η δημιουργία του κρημνού πραγματοποιούνταν με τη βοήθεια ειδικά κατασκευασμένου νυστεριού που ονομαζόταν μικροκερατόμος, σήμερα όμως για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται ένας άλλος τύπος laser που ονομάζεται femtosecond laser. To συγκεκριμένο laser έχει τη δυνατότητα να διαχωρίζει και όχι να κόβει ιστό με τη δημιουργία φυσσαλίδων μεταξύ των επιφανειών που θέλουμε να ξεχωρίσουμε. Η εμφάνιση του femtosecond laser αποτέλεσε επανάσταση στο χώρο διόρθωσης διαθλαστικών ανωμαλιών, καθώς μείωσε στο ελάχιστο οποιαδήποτε επιπλοκή μπορούσε να συμβεί με τη χρήση μικροκερατόμου.

Η τελειοποίηση των excimer lasers που χρησιμοποιούνται τόσο στην PRK όσο και στη LASIK οδήγησε στη βελτίωση των μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων, στη μείωση του χρόνου της επέμβασης και στη μείωση διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών. Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι συχνά χρησιμοποιείται πλέον ο όρος Femto-Lasik, που υποδηλώνει οτί η LASIK πραγματοποιείται με τη βοήθεια femtosecond-laser και όχι μικροκερατόμου.

Συγκρίνοντας την PRK με τη Femto - Lasik πρέπει να τονιστούν τα εξής:

 • Είναι και οι 2 ανώδυνες κατά τη διάρκεια της επέμβασης και το ίδιο σύντομες, περίπου 5 λεπτά για κάθε μάτι
 • Οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή στην εξάλειψη της μυωπίας και σε μεγάλη ικανοποίηση καθώς βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής του «ασθενούς» (αναφέρεται μέσα σε εισαγωγικά γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι ασθενής)
 • Η Femto-lasik οδηγεί σε ταχύτερα αποτελέσματα αποκατάστασης. Οι «ασθενείς» είναι σε θέση να δουν καθαρά χωρίς διόρθωση 1-2 μέρες μετά την επέμβαση. Αντίθετα στην PRK το τελικό αποτέλεσμα δεν εμφανίζεται τόσο γρήγορα. Θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον 1 εβδομάδα για να μπορέσει ο «ασθενής» να αποκτήσει λειτουργική όραση. Συνιστάται απoχή από την εργασία για 2 μέρες μετά από Femtolasik και από 4 -8 μέρες μετά από PRK
 • Στην PRK μπορεί να υπάρχει πόνος, τσούξιμο ή αίσθηση ξένου σώματος μετά την επέμβαση. Τα συμπτώματα αυτά, που δεν είναι ίδια σε έκταση σε όλους τους «ασθενείς», μπορεί να διαρκέσουν έως και 3-4 ημέρες. Συνήθως μετά την αφαίρεση του φακού επαφής, δεν υπάρχει πλέον καμμία ενόχληση. Στην Femto-lasik με εξαίρεση 1-2 ώρες μετά την επέμβαση, όπου μπορεί να υπάρχει κάποια ελαφρά ενόχληση, δεν παρατηρούνται τα συμπτώματα της PRK
 • Και οι 2 επεμβάσεις οδηγούν σε ήπιας μορφή ξηροφθαλμία. Η femto-lasik, λόγω της φύσης της επέμβασης και του περισσότερο επεμβατικού χαρακτήρα υπερέχει αρνητικά στον τομέα αυτό. Γι αυτό και η ξηροφθαλμία μπορεί να διαρκέσει περισσότερο καιρό από την PRK, αλλά όχι πιο πάνω από 6 μήνες.
 • H Femto-lasik μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μυωπίες από -1 έως -9 Dpt εφόσον το επιτρέπουν τα προεγχειρητικά δεδομένα
 • Η PRK μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μύωπες από -1 έως -5 Dpt και υπό προϋποθέσεις σε μεγαλύτερες μυωπίες αλλά όχι πάνω από -8 έως -9 Dpt
 • Η PRK μπορεί να οδηγήσει σε ελάχιστες περιπτώσεις θεραπειών σε ήπια θόλωση του κερατοειδούς (haze), ειδικά εάν έχει γίνει διόρθωση υψηλών μυωπιών. Η θόλωση αυτή αντιμετωπίζεται με τη χρήση κολλυρίων κορτιζόνης και συνήθως υποστρέφει πλήρως. Επίσης για αποφυγή δημιουργίας haze χρησιμοποιείται κατά την επέμβαση ένας κυτταροστατικός παράγοντας που ονομάζεται Mιτομυκίνη C.
 • Λόγω του παραπάνω κινδύνου εμφάνισης Haze στην PRK, η μετεγχειρητική θεραπεία με σταγόνες κορτιζόνης που δρουν προστατευτικά διαρκεί περισσότερο σε σχέση με τη Femto-lasik, όπου δεν ξεπερνά τις 2 εβδομάδες. Η χρήση αντιβιοτικών κολλυρίων εφαρμόζεται και στις 2 μεθόδους για 1-2 εβδομάδες, ενώ πρέπει να εφαρμόζονται τεχνητά δάκρυα για αρκετό καιρό λόγω της ξηροφθαλμίας που παρατηρείται μετά τις επεμβάσεις
 • Μία από τις εξαιρετικά σπάνιες πλέον μετεγχειρητικές επιπλοκές των παραπάνω επεμβάσεων και κυρίως της Lasik είναι η εκτασία, δηλαδή η λέπτυνση του κερατοειδούς σε ένα σημείο του και η δημιουργία ανώμαλου αστιγματισμού. Στη σημερινή εποχή όπου η τελειοποιήση των μηχανημάτων πραγματοποιήσης του προεγχειρητικού ελέγχου, η απόλυτη τήρηση παγκοσμίων κριτηρίων επιλογής υποψηφίων για επεμβάσεις διόρθωσης μυωπίας και η είσοδος του femtosecond laser το οποίο μας επιτρέπει να υπολογίζουμε με μαθηματική ακρίβεια το πάχος του κρημνού, έχουν συντελέσει στο να μειωθούν θεαματικά οι περιπτώσεις εμφάνισης εκτασίας. Αλλά ακόμα και στις περιπτώσεις αυτές, υπαρχουν πλέον αποτελεσματικότατοι τρόπο αντιμετώπισης που συνδυάζουν θεραπείες με Laser και διασύνδεσης κερατοειδούς (Cross linking).
 • Για την επιλογή των υποψηφίων «ασθενών» πρέπει να πραγματοποιηθεί ένας ενδελεχής προεγχειρητικός έλεγχος, που θα καθορίσει και το είδος της επέμβασης. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται στο ιατρείο μας και περιγράφεται με λεπτομέρεια στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

2. Στο εσωτερικό του οφθαλμού

Αντενδείξεις για πραγματοποίηση Femto-lasik ή PRK είναι:

 • Πολύ μεγάλες Μυωπίες
 • Χαμηλό πάχος κερατοειδούς
 • Ανωμαλίες στην τοπογραφία PENTACAM
 • Παθολογικό OCT προσθίου ημιμορίου
 • Πάρα πολύ έντονη ξηροφθαλμία
 • Διάφορες παθήσεις του κερατοειδούς και γενικότερα του οφθαλμού

Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν λύσεις για τη διόρθωση μυωπίας χωρίς τη χρήση laser, αλλά με την ένθεση ενδοφακών που ονομάζονται φακικοί ενδοφακοί γιατί μπαίνουν μπροστά από τον κρυσταλοειδή φακό του οφθαλμού. Οι φακικοί ενδοφακοί ανάλογα με την θέση τοποθέτησης τους διακρίνονται σε:

 • προσθίου θαλάμου
 • ιριδικής στήριξης
 • οπισθίου θαλάμου

Για τις επεμβάσεις αυτές απαιτείται επίσης ένας αναλυτικότατος προεγχειρητικός έλεγχος και κάποια επιπλέον στοιχεία, ώστε να γίνει η παραγγελία των φακών από τις εταιρίες που τους παράγουν.

Τέλος, σε ηλικίες άνω των 50 ετών περίπου, όπου οι «ασθενείς» έχουν περάσει στην ηλικία της πρεσβυωπίας μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της μυωπίας με διαθλαστική αντικατάσταση φακού (CLE – Clear Lens Extraction). H επέμβαση αυτή πραγματοποιείται, όπως η επέμβαση αφαίρεσης καταρράκτη, χωρίς όμως να υπάρχει κλινικός καταρράκτης. Ο κρυσταλλοειδής φακός του οφθαλμού αντικαθίσταται από έναν καινούργιο τεχνητό ψευδοφακό, ο οποίος κατέχει τέτοια διαθλαστική ικανότητα, ώστε να μηδενίζει το σφάλμα του οφθαλμού.

Συμπερασματικά, η παγκόσμια οφθαλμολογική έρευνα έχει οδηγήσει σε τεράστιες επιτεύξεις στον τομέα της διαθλαστικής χειρουργικής (Επεμβάσεις που έχουν ως σκοπό τον μηδενισμό της μυωπίας). Στατιστικά έχει αποδειχθεί ότι η μακρόχρονη χρήση φακών επαφής κρύβει πολύ περισσότερους κινδύνους, λόγω μολύνσεων, ξηροφθαλμίας και δυσανεξίας σε σχέση με μία διαθλαστική επέμβαση. Ειδικά η Femto-lasik και η PRK αποτελούν τις πιο ασφαλείς επεμβάσεις στην ιατρική, με ελάχιστο χρόνο διάρκειας, εγγυημένα μετεγχειρητικά αποτελέσματα και ικανοποίηση των υποβληθέντων σε επέμβαση «ασθενών».

Νέες μέθοδοι για τη διόρθωση μυωπίας με τη χρήση μόνο του Femtosecond Laser είναι η λεγόμενη SMILE, και με χρήση τοπογραφικής διασύνδεσης κερατοειδούς η λεγόμενη PiXL (φωτοδιαθλαστική ενδοστρωματική διασύνδεση κερατοειδούς - για αντιμετώπιση χαμηλής μυωπίας).

Κλείστε Online Ραντεβού

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά!

captcharefresh