Μυωπία

Η μυωπία αποτελεί μία πολύ συχνή διαθλαστική ανωμαλία που έχει ως αποτέλεσμα τη θολή όραση στα μακρινά αντικείμενα και τη σχετικά καλή όραση, ανάλογα με το βαθμό της, σε κοντινή απόσταση. Η μυωπία γίνεται εμφανής ακόμα και σε προσχολική ηλικία από τους συνιστώμενους παιδοοφθαλμολογικούς ελέγχους ή αργότερα σε μαθητική ηλικία, όπου το παιδί θα αναζητήσει βοήθεια, καθώς δε βλέπει καθαρά τα γράμματα στον πίνακα.

Η μυωπία οφείλεται συνήθως σε μεγαλύτερο του φυσιολογικού, αξονικό μήκος του βολβού του οφθαλμού, αλλά και σε μεγάλη κυρτότητα του κερατοειδούς χιτώνα. Ουσιαστικά λείπει η αρμονία μεταξύ μήκους και διαθλαστικής ισχύος του οφθαλμού, με αποτέλεσμα το είδωλο να εστιάζεται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή, κάτι που οδηγεί σε θάμβος όρασης. Η μυωπία είναι συνήθως κληρονομική, αλλά η δημιουργία της μπορεί να ενισχυθεί και από πολύωρες ώρες διαβάσματος ή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η μυωπία σταθεροποιείται σε ηλικία 17-23 ετών.

Η διάγνωση της μυωπίας γίνεται από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο με μέτρηση της οπτικής οξύτητας. Η μέτρηση αυτή γίνεται αντικειμενικά με τη βοήθεια υπερσύγχρονων αυτόματων διαθλασιμέτρων που αποδίδουν με μοντέρνα τεχνολογία το διαθλαστικό σφάλμα των οφθαλμών, εάν αυτό υπάρχει - και υποκειμενικά με τη βοήθεια φοροπτέρου ή δοκιμαστικού σκελετού και γυαλιών.

Ο ασθενής καλείται να διακρίνει συγκεκριμένα σύμβολα που ονομάζονται οπτότυποι, τα οποία είναι συνήθως αριθμοί ή γράμματα. Οι οπτότυποι είναι τοποθετημένοι σε σειρές από τους μεγαλύτερους προς τους μικρότερους πάνω σε ειδικούς πίνακες. Ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος είναι ο πίνακας του Snellen.

Οπτική Οξύτητα καλείται η τελευταία γραμμή του πίνακα των οπτοτύπων όπου ο ασθενής μπορεί να διακρίνει με ευχέρεια 2 διαφορετικά σημεία μεταξύ τους, οπότε και να ονοματίσει ή να περιγράψει ορθά το σύμβολο το οποίο βλέπει. Διακρίνεται σε οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση η οποία λαμβάνεται χωρίς τη βοήθεια διορθωτικών υάλων και σε οπτική οξύτητα με διόρθωση, όπου χρησιμοποιούνται βοηθητικά γυαλιά για τη διόρθωση υπάρχουσας μυωπίας.

Η καλύτερα διορθούμενη οπτική οξύτητα σε μύωπες είναι η ανώτερη οπτική οξύτητα που μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση βοηθητικών υάλων μυωπίας. H μυωπία αντιμετωπίζονται συντηρητικά με γυαλιά οράσεως ή φακούς επαφής, εφόσον αυτές έχουν διαγνωσθεί και συνταγογραφηθεί μετά από εξειδικευμένη μέτρηση της καλύτερα διορθούμενης οπτικής οξύτητας.

Η σωστή εφαρμογή φακών επαφής πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο ή οπτομέτρη. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλά στοιχεία για την ορθότητα της χρήσης τους, όπως είναι η καμπυλότητα του κερατοειδούς του οφθαλμού, η ελεύθερη αλλά όχι απεριόριστη κινητικότητά τους επάνω στην επιφάνεια του ματιού, το υλικό τους, η ανεκτικότητα από τους χρήστες , καθώς και η διάρκεια ζωής τους.

Ο σωστός καθαρισμός των φακών επαφής καθώς και η ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση τους, είναι καταλυτικής σημασίας για την αποφυγή καταστάσεων, που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές συνέπειες για τους οφθαλμούς των χρηστών φακών επαφής, όπως είναι λοιμώδεις κερατίτιδες από μικρόβια και μύκητες.

Επίσης η μακρόχρονη χρήση φακών επαφής οδηγεί σε ξηροφθαλμία, αλλεργικές επιπεφυκίτιδες και τελικά σε δυσανεξία.

Οι προσπάθειες για την επεμβατική και μόνιμη αντιμετώπιση της μυωπίας, έχουν ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια πριν. H βελτίωση όμως των αποτελεσμάτων και η κατάληξη σε συγκεκριμένες μεθόδους πραγματοποιήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’80.

Το ιατρείο μας εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες επεμβάσεις αφαίρεσης μυωπίας οι οποίες πραγματοποιούνται με τα πιο μοντέρνα μηχανήματα που κυκλοφορούν και περιγράφονται στις επεβάσεις.

testimonialsBanner

Κλείστε Online Ραντεβού

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά!

captcharefresh