Υπερμετρωπία

Η υπερμετρωπία αποτελεί μία πολύ συχνή διαθλαστική ανωμαλία που έχει ως αποτέλεσμα τη θολή όραση σε κοντινά αντικείμενα και τη σχετικά καλή όραση ανάλογα με το βαθμό της, σε μακρινή απόσταση μέχρι κάποια ηλικία.

Η υπερμετρωπία οφείλεται συνήθως σε μικρότερο του φυσιολογικού αξονικό μήκος του οφθαλμού, αλλά και σε χαμηλή κυρτότητα του κερατοειδούς χιτώνα. Ουσιαστικά λείπει η αρμονία μεταξύ μήκους και διαθλαστικής ισχύος του οφθαλμού, με αποτέλεσμα το είδωλο να εστιάζεται πίσω από τον αμφιβληστροειδή. Οι υπερμέτρωπες έχουν την ικανότητα μέχρι κάποια ηλικία να δουν καθαρά σε μακρινή και κοντινή απόσταση ενεργοποιώντας ακούσια το μηχανισμό της προσαρμογής, δηλαδή μεταφέροντας το είδωλο επάνω στον αμφιβληστροειδή χωρίς τη χρήση βοηθητικών γυαλιών.

Στην σύγχρονη εποχή με την όλο και μεγαλύτερη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και “έξυπνων” κινητών, παρατηρείται όλο και περισσότερο το σύνδρομο κοπιωπίας της όρασης (CVS-Computer Vision Syndrom). Η υπερβολική προσαρμογή που πραγματοποιείται από τον οφθαλμό για να μπορέσει να έχει καθαρή εικόνα στην κοντινή και μέση απόσταση είναι ένα από τα σημαντικότερα αίτια και αναφέρεται κυρίως σε υπερμέτρωπες. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ασθενών που επισκέπτονται για πρώτη φορά οφθαλμίατρο, χωρίς να γνωρίζουν ότι πάσχουν από υπερμετρωπία και παραπονιούνται για θάμβος οράσεως και πονοκεφάλους.

Σε χαμηλούς έως μέτριους βαθμούς υπερμετρωπίας, εφόσον δεν εμφανίζεται το σύμπτωμα κοπιωπίας της όρασης, ο ασθενής μπορεί να μην εμφανίσει κανένα πρόβλημα όρασης μέχρι την ηλικία των 35 ή και 40 ετών. Από εκεί και πέρα όμως ο κρυσταλλοειδής φακός του οφθαλμού αρχίζει να σκληραίνει, και δεν μπορεί πλέον να προσαρμόσει στον ίδιο βαθμό ώστε να μετακινήσει το είδωλο επάνω στον αμφιβληστροειδή. Ο ασθενής αρχίζει να βλέπει θαμπά πρώτα στην κοντινή απόσταση και ύστερα στην μακρινή, οπότε και θα αναζητήσει σίγουρα τη συμβουλή οφθαλμιάτρου για την αντιμετώπιση της υπερμετρωπίας του.

Η διάγνωση της υπερμετρωπίας γίνεται από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο με μέτρηση της οπτικής οξύτητας. Η μέτρηση αυτή γίνεται αντικειμενικά με τη βοήθεια υπερσύγχρονων αυτόματων διαθλασιμέτρων που αποδίδουν με μοντέρνα τεχνολογία το διαθλαστικό σφάλμα των οφθαλμών, εάν αυτό υπάρχει - και υποκειμενικά με τη βοήθεια φοροπτέρου ή δοκιμαστικού σκελετού και γυαλιών.

Συγκεκριμένα ο ασθενής καλείται να διακρίνει συγκεκριμένα σύμβολα που ονομάζονται οπτότυποι τα οποία είναι συνήθως αριθμοί ή γράμματα. Οι οπτότυποι είναι τοποθετημένοι σε σειρές από τους μεγαλύτερους προς τους μικρότερους πάνω σε ειδικούς πίνακες. Ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος είναι ο πίνακας του Snellen.

Οπτική Οξύτητα καλείται η τελευταία γραμμή του πίνακα των οπτοτύπων όπου ο ασθενής μπορεί να διακρίνει με ευχέρεια 2 διαφορετικά σημεία μεταξύ τους, οπότε και να ονοματίσει ή να περιγράψει ορθά το σύμβολο το οποίο βλέπει. Διακρίνεται σε οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση η οποία λαμβάνεται χωρίς τη βοήθεια διορθωτικών υάλων και σε οπτική οξύτητα με διόρθωση, όπου χρησιμοποιούνται βοηθητικά γυαλιά για τη διόρθωση υπάρχουσας υπερμετρωπίας.

Η καλύτερα διορθούμενη οπτική οξύτητα σε υπερμέτρωπες είναι η ανώτερη οπτική οξύτητα που μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση βοηθητικών υάλων υπερμετρωπίας. Σε περίπτωση που οι ασθενείς διαμαρτύρονται για κοπιωπία της όρασης, είναι απαραίτητη η χρήση κυκλοπληγικών σταγόνων που ακινητοποιούν τον ακτινωτό μυ και σταματούν το φαινόμενο της προσαρμογής. Μόνο έτσι μπορούν να μετρηθούν οι πραγματικοί βαθμοί υπερμετρωπίας σε ανθρώπους κάτω των 40 και να πραγματοποιηθεί ορθή συνταγογράφηση.

H υπερμετρωπία αντιμετωπίζονται συντηρητικά με γυαλιά οράσεως ή φακούς επαφής, εφόσον αυτές έχουν διαγνωσθεί και συνταγογραφηθεί μετά από εξειδικευμένη μέτρηση της καλύτερα διορθούμενης οπτικής οξύτητας.

Η σωστή εφαρμογή φακών επαφής πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο ή οπτομέτρη. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλά στοιχεία για την ορθότητα της χρήσης τους, όπως είναι η καμπυλότητα του κερατοειδούς του οφθαλμού, η ελεύθερη αλλά όχι απεριόριστη κινητικότητά τους επάνω στην επιφάνεια του ματιού, το υλικό τους, η ανεκτικότητα από τους χρήστες , καθώς και η διάρκεια ζωής τους.

Ο σωστός καθαρισμός των φακών επαφής καθώς και η ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση τους, είναι καταλυτικής σημασίας για την αποφυγή καταστάσεων, που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές συνέπειες για τους οφθαλμούς των χρηστών φακών επαφής, όπως είναι λοιμώδεις κερατίτιδες από μικρόβια και μύκητες.

Επίσης η μακρόχρονη χρήση φακών επαφής οδηγεί σε ξηροφθαλμία, αλλεργικές επιπεφυκίτιδες και τελικά σε δυσανεξία.

Οι προσπάθειες για την επεμβατική και μόνιμη αντιμετώπιση της υπερμετρωπίας, έχουν ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια πριν. H βελτίωση όμως των αποτελεσμάτων και η κατάληξη σε συγκεκριμένες μεθόδους πραγματοποιήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’80.

Το ιατρείο μας εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες επεμβάσεις αφαίρεσης υπερμετρωπίας, οι οποίες πραγματοποιούνται με τα πιο μοντέρνα μηχανήματα που κυκλοφορούν και περιγράφονται στις υπηρεσίες μας.

Οι επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν:

1. Στον κερατοειδή χιτώνα του Οφθαλμού

Με τη μέθοδο LASIK (laser in situ keratomileusis) κατά την οποία δημιουργείται εντός του κερατοειδούς ένας στρωματικός κρημνός (flap) ο οποίος παραμένει συνδεμένος με τον υπόλειπο κερατοειδή με έναν μίσχο (hinge). Ο κρημνός ανασηκώνεται με ειδικό εργαλείο και στη συνέχεια η κάτωθεν επιφάνεια σμιλεύεται με ειδικού τύπου laser, που λέγεται Excimer Laser. Tο Laser αυτό έχει την ικανότητα να καίει ιστό με μαθηματική ακρίβεια, ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν μετρήσει κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο και στη συνέχεια μεταφέρει στο λογισμικό του. Έπειτα ο κρημνός επανατοποθετείται στην αρχική του θέση και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

Παλαιότερα η δημιουργία του κρημνού πραγματοποιούνταν με τη βοήθεια ειδικά κατασκευασμένου νυστεριού που ονομαζόταν μικροκερατόμος, σήμερα όμως για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται ένας άλλος τύπος laser, που ονομάζεται femtosecond laser. Tο συγκεκριμένο laser έχει τη δυνατότητα να διαχωρίζει και όχι να κόβει ιστό με τη δημιουργία φυσσαλίδων μεταξύ των επιφανειών που θέλουμε να ξεχωρίσουμε. Η εμφάνιση του femtosecond laser αποτέλεσε επανάσταση στο χώρο διόρθωσης διαθλαστικών ανωμαλιών, καθώς μείωσε στο ελάχιστο οποιαδήποτε επιπλοκή μπορούσε να συμβεί με τη χρήση μικροκερατόμου.

Η τελειοποίηση των excimer lasers που χρησιμοποιούνται στη Lasik οδήγησε στη βελτίωση των μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων, στη μείωση του χρόνου της επέμβασης και στη μείωση διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών. Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι συχνά χρησιμοποιείται πλέον ο όρος Femto-Lasik, που υποδηλώνει οτί η LASIK πραγματοποιείται με τη βοήθεια femtosecond-laser και όχι μικροκερατόμου.

Η επέμβαση Femto-Lasik είναι από τις πιο ασφαλείς επεμβάσεις στην ιατρική και έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Γρήγορη αποκατάσταση όρασης, περίπου 24 ώρες
 • Κανένα αίσθημα πόνου είτε κατά τη διάρκεια ή μετά την επέμβαση
 • Γρήγορος χρόνος επέμβασης, περίπου 5 λεπτά για κάθε μάτι
 • Γρήγορη επιστροφή στην εργασία, περίπου 2 μέρες μετά την επέμβαση
 • Μεγάλη ικανοποιήση καθώς βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής του «ασθενούς»

Από τα ελάχιστα αρνητικά της Femtolasik θα μπορούσαν να αναφερθούν η εμφάνιση ξηροφθαλμίας που αντιμετωπίζεται με τεχνητά δάκρυα και υποχωρεί μετά από 6 μήνες περίπου.

Μία από τις εξαιρετικά σπάνιες πλέον μετεγχειρητικές επιπλοκές της Lasik είναι η εκτασία, δηλαδή η λέπτυνση του κερατοειδούς σε ένα σημείο του και η δημιουργία ανώμαλου αστιγματισμού. Στη σημερινή εποχή όπου η τελειοποίηση των μηχανημάτων πραγματοποίησης του προεγχειρητικού ελέγχου, η απόλυτη τήρηση παγκοσμίων κριτηρίων επιλογής υποψηφίων για επεμβάσεις διόρθωσης υπερμετρωπίας και η είσοδος του femtosecond laser το οποίο μας επιτρέπει να υπολογίζουμε με μαθηματική ακρίβεια το πάχος του κρημνού, έχουν συντελέσει στο να μειωθούν θεαματικά οι περιπτώσεις εμφάνισης εκτασίας. Αλλά ακόμα και στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν πλέον τρόποι αντιμετώπισης.

Για την επιλογή των υποψηφίων «ασθενών» (αναφέρονται μέσα σε εισαγωγικά γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι ασθενείς) πρέπει λοιπόν, να πραγματοποιηθεί ένας ενδελεχής προεγχειρητικός έλεγχος. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται στο ιατρείο μας και περιγράφεται με λεπτομέρεια στις υπηρεσίες που προσφέρουμε

2. Στο εσωτερικό του οφθαλμού

Αντενδείξεις για πραγματοποίηση Femto-lasik:

 • Πολύ μεγάλες Υπερμετρωπίες πάνω από +6 Dpt
 • Χαμηλό πάχος κερατοειδούς
 • Ανωμαλίες στην τοπογραφία PENTACAM
 • Παθολογικό OCT προσθίου ημιμορίου
 • Πάρα πολύ έντονη ξηροφθαλμία
 • Διάφορες παθήσεις του κερατοειδούς και γενικότερα του οφθαλμού

Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν λύσεις για τη διόρθωση της υπερμετρωπίας χωρίς τη χρήση laser, αλλά με την ένθεση ενδοφακών που ονομάζονται φακικοί ενδοφακοί γιατί μπαίνουν μπροστά απο τον κρυσταλοειδή φακό του οφθαλμού.

Οι φακικοί ενδοφακοί ανάλογα με την θέση τοποθέτησης τους διακρίνονται σε:

 • προσθίου θαλάμου
 • ιριδικής στήριξης
 • οπισθίου θαλάμου

Για τις επεμβάσεις αυτές απαιτείται επίσης ένας αναλυτικότατος προεγχειρητικός έλεγχος και κάποια επιπλέον στοιχεία, ώστε να γίνει η παραγγελία των φακών από τις εταιρίες που τους παράγουν. Σε πολλές περιπτώσεις υπερμετρωπιών το μικρό μέγεθος του ματιού απαγορεύει την τοποθέτηση φακικών ενδοφακών.

Τέλος, σε ηλικίες άνω των 50 ετών περίπου, όπου οι «ασθενείς» έχουν περάσει στην ηλικία της πρεσβυωπίας μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της υπερμετρωπίας με διαθλαστική αντικατάσταση φακού (CLE – Clear Lens Extraction). H επέμβαση αυτή πραγματοποιείται όπως η επέμβαση αφαίρεσης καταρράκτη, χωρίς όμως να υπάρχει κλινικός καταρράκτης. Ο κρυσταλλοειδής φακός του οφθαλμού αντικαθίσταται από έναν καινούργιο τεχνητό ψευδοφακό, ο οποίος κατέχει τέτοια διαθλαστική ικανότητα, ώστε να μηδενίζει το σφαλμα του οφθαλμού.

Συμπερασματικά, η παγκόσμια οφθαλμολογική έρευνα έχει οδηγήσει σε τεράστιες επιτεύξεις στον τομέα της διαθλαστικής χειρουργικής αφαίρεσης υπερμετρωπίας. Στατιστικά έχει αποδειχθεί ότι η μακρόχρονη χρήση φακών επαφής κρύβει πολύ περισσότερους κινδύνους, λόγω μολύνσεων, ξηροφθαλμίας και δυσανεξίας σε σχέση με μία διαθλαστική επέμβαση. Ειδικά η Femto-lasik αποτελεί μία από τις πιο ασφαλείς επεμβάσεις στην ιατρική, με ελάχιστο χρόνο διάρκειας, εγγυημένα μετεγχειρητικά αποτελέσματα και ικανοποίηση των υποβληθέντων σε επέμβαση «ασθενών».

Κλείστε Online Ραντεβού

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά!

captcharefresh